انواع دیزل ژنراتور تک

دیزل ژنراتور ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا

* قیمت ، مشخصات فنی و کاتالوگ انواع دیزل ژنراتور ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا *


دیزل ژنراتور ولوو پنتا آلمانی با موتور مدل TAD531GE با مشخصات ذیل :

کاتالوگ و قیمت دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور دیزل ولوو پنتا مدل TAD531GE

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، ساخت کشور آلمان

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


دیزل ژنراتور پرکینز انگلیسی با موتور مدل ۱۱۰۴C-44TAG2 با مشخصات ذیل :

کاتالوگ و قیمت دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور پرکینز انگلیسی مدل 1104C-44TAG2

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، ساخت کشور انگلستان

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


دیزل ژنراتور کامینز ( کمنز ) انگلیسی یا هندی یا چینی با موتور مدل ۶BT5.9-G2 با مشخصات ذیل :

کاتالوگ و قیمت دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور کامینز 6BT5.9

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، ساخت کشور انگلستان ، هند ، چین

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


دیزل ژنراتور لوول LOVOL با موتور مدل ۱۰۰۶TG1A با مشخصات ذیل :

کاتالوگ و قیمت دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور لوول مدل 1006TG1A

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، تحت لیسانس پرکینز انگلیس ساخت کشور چین

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


دیزل ژنراتور بنز ایدم با موتور مدل OM364TAGE با مشخصات ذیل :

دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور دیزل بنز 100 الی 110 کاوا

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، تحت لیسانس آلمان ساخت ایران

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


دیزل ژنراتور پرکینز موتورسازان تبریز با موتور مدل ۶٫۶۰TGE با مشخصات ذیل :

دیزل ژنراتور 80 کیلووات 100 کاوا با موتور دیزل پرکینز موتورسازان تبریز

توان اضطراری : ۱۱۰ کاوا = ۸۸ کیلووات = ۱۵۸ آمپر سه فاز

توان دائم کار : ۱۰۰ کاوا = ۸۰ کیلووات = ۱۴۴ آمپر سه فاز

۴ سیلندر ، دارای توربوشارژر و افتر کولر ، تحت لیسانس انگلیس ساخت ایران

قابل ارائه با ژنراتورهای : استمفورد ، مکالته ، لینز ، استمفوردپاور ، لروی سومر ، مارلی

دارای شاسی فولادی ، باک سوخت ، دسته موتور ، باتری ، کابل باتری ، انبار اگزوز ، لرزه گیر

قابل تجهیز به انواع تابلوهای کنترل و حفاظت دستی ، تمام اتوماتیک ATS چنج اور ، پارالل و سنکرونایز

قابل تجهیز به انواع کانوپی یا کاناپی سایلنت و سوپر سایلنت کم صدا و بی صدا

دارای حالت های کوپله غیر ایرانی ( کوپله فابریک ) و کیفیت های متفاوت کوپله های ایران

دارای گارانتی ، ضمانت ، خدمات پس از فروش ، اجرای حمل ، نصب ، راه اندازی ، کابل کشی و ….

انجام بازدید و سرویس های دوره ای

دریافت فایل مشخصات فنی

مشاهده قیمت


انتقال به لیست سایزبندی ژنراتورها برای انتخاب سایز دیگر

.

.

.

.

.

.

کلمات کلیدی :

دیزل ژنراتور ولوو ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوآ ، دیزل ژنراتور پرکینز ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا ، دیزل ژنراتور لوول ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا ، دیزل ژنراتور بنز ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوآ ، دیزل ژنراتور کامینز ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوآ ، گارانتی ، لیست قیمت ، خدمات پس از فروش ، کاتالوگ ، قیمت دیزل ژنراتور ۸۰ کیلووات ، قیمت دیزل ژنراتور ۱۰۰ کاوا ، کاتالوگ دیزل ژنراتور ۸۰ کیلووات ، کاتالوگ دیزل ژنراتور ۱۰۰ کاوا ، دیزل ژنراتور ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا سایلنت ، ژنراتور ۸۰ کیلووات ۱۰۰ کاوا سوپر سایلنت

 

پیمایش به بالا