گارانتی و خدمات

گارانتی ، نگهداری و سرویس دیزل ژنراتور

 گارانتی :
تمامی دیزل ژنراتور ها و سایر محصولات ارائه شده توسط شرکت بازرگانی عارف دیزل پارس با توجه به شرایط گارانتی و بسته به برند دستگاه ، دارای ۶ الی ۱۸ ماه گارانتی یا ۵۰۰ الی۲۰۰۰ ساعت کاری گارانتی می باشند . این گارانتی از رفع عیب شروع شده و از تعویض قطعه معیوب تا تعویض کل دستگاه ادامه می یابد .

خدمات پیش از فروش :

شرکت بازرگانی  عارف دیزل پارس خدمات پیش از فروش خود را در موارد ذیل در اختیار مشتریان قرار می دهد :

·       مشاوره رایگان جهت بدست آوردن توان مورد نیاز

·       ارسال کارشناس جهت بازدید محل و ارائه پیشنهادات جهت نصب صحیح دستگاه

 

خدمات هنگام فروش :

·        اجازه بازدید خریدار از دستگاه در مراحل کوپل

·       بارگیری توسط جرثقیل هنگام ارسال

·       حمل دستگاه تا محل پروژه

·       ارائه دفترچه نگهداری و سرویس مخصوص دستگاه

·       تخلیه و جابجایی دستگاه تا محل نصب

·       تهیه روغن ، ضدیخ و سایر لوازم لازمه استارت دستگاه

·       ارسال کارشناس جهت استارت دستگاه ، انجام تست های اولیه و تحویل دستگاه زیر بار مصرفی

·       صدور برگه گارانتی و شروع مدت اعتبار گارانتی از لحظه استارت و تحویل

 

خدمات پس از فروش :

تمامی دستگاه های ارائه شده توسط شرکت بازرگانی  عارف دیزل پارس دارای ۵ تای ۱۵ سال خدمات پس از فروش بوده که این خدمات شامل موارد ذیل می باشد :

·       ارسال کارشناسان شرکت جهت سرویس های دوره ای

·       تهیه کلیه لوازم یدکی دستگاه در کوتاه ترین بازه زمانی

·       ارسال تکنسین های فنی جهت تعویض قطعات معیوب و رفع کامل عیب احتمالی

·       تهیه و ارسال لوازم مصرفی دستگاه ها شامل فیلترهای هوا ، سوخت و روغن