تماس با ما

تماس با ما - دیزل ژنراتور

شماره های تماس شرکت :
۳۳۹۱۹۱۰۳ – ۰۲۱
۳۳۹۹۷۱۱۷ – ۰۲۱
۳۳۹۹۷۲۰۷ – ۰۲۱
            ۳۳۹۳۷۸۲۴ – ۰۲۱    : fax

مدیریت بخش فروش :
مهندس عارف کریملی

آدرس پست الکترونیک ( ایمیل ) :
Aref.Karimli@gmail.com

آدرس نمایشگاه و دفتر فروش :
تهران ، خیابان سعدی ، بلافاصله پس از تقاطع جمهوری ،
روبروی کوچه مهران ، پاساژ صنعتی رضاپور ، همکف ، پلاک ۱۰

کروکی :

آدرس شرکت عارف دیزل پارسآدرس شرکت عارف دیزل پارس 2